VÅR INRIKTNING

HÅLLBAR MOBILITET
OCH TRAFIK

Vad vi vill

Attraktiva, trivsamma städer och samhällen och minskad miljöbelastning

Vi vill bidra till ett bättre transportsystem för attraktiva, trivsamma städer och samhällen, med god tillgänglighet för alla och effektiv användning av plats och resurser.

Vi är övertygade om att finns en stor förbättringspotential inom trafikområdet avseende hållbarhet, resurseffektivitet, jämställdhet, jämliket och livskvalité. Vi vill stötta våra kunder i att utnyttja denna potential.

Vad vi gör

Stöttar våra kunder – på det sättet som passar bäst

Vi jobbar brett inom området hållbar mobilitet och genomför utredningar, projektledning, utbildningar, processtöd, omvärldsbevakning och forskningsprojekt.

Områden som vi har erfarenhet av är bl.a.

 • Parkerings- och mobilitetsutredningar
 • Cykeltrafik
 • Resvaneundersökningar
 • Urbana linbanor
 • Lånecyklar
 • Mobilitet som tjänst/MaaS
 • Mobility Management och beteendepåverkan
 • Cykelturism
 • Gröna resplaner
 • Mobilitetsplaner/SUMP
 • Förnybara drivmedel och elfordon
 • Styrmedel
 • Beteendepåverkan
 • Mobilitetsrådgivning
NYFIKEN PÅ MER?

Kontakta oss gärna för mer information och referensprojekt.

Vilka vi är

Vi är ett tvärvetenskapligt team med stor bredd och specialistkompetens.

Samtliga medarbetare har relevanta och varandra kompletterande utbildningar som sträcker sig från miljöfysik över stadsutveckling till beteendefrågor och ekonomi. I fall ett uppdrag kräver kompetens som vi saknar samarbetar vi med externa specialister.

Koucky & Partners startades 1998 och drivs i sin nuvarande form sedan 2004. Bolaget har sedan starten varit specialiserat på frågor kring hållbar mobilitet.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER