01 juni 2018

SUNRISE – EU-projekt om hållbar mobilitet på kvartersnivå

På ECOMM-konferensen i Uppsala presenterade Michael Koucky EU-projektet SUNRISE om hållbar mobilitet på kvartersnivå. Koucky & Partners medverkar i SUNRISE som tekniska experter inom stadsmobilitet och stöttar de deltagande städer i utvecklingen och implementeringen av mobilitetsåtgärder.

Besök projektets hemsida eller kontakta oss för mer information.