02 juli 2018

Eldrivna enpersonsfordon:
Ny rapport

Eldrivna enpersonsfordon som Segways, hoverboards, elscootrar eller eldrivna skateboards börjar dyka upp i trafiken och är en hel ny kategori av fordon. De skapar nya möjligheter för mobilitet, men kan även medföra nya konflikter och olycksrisker. 

I en aktuell rapport som har tagits fram med stöd av Trafikverkets Skyltfonds tittar vi på fenomenet, vilka risker som kan uppstå och dagens kunskapsläge kring trafiksäkerhet samt regelverket i olika länder.

Kontakta oss för mer information.