25 juni 2018

Kombinerad mobilitet – hyrcyklar och kollektivtrafik

I ett pilotprojekt vid resecentrum i Borås testar Västtrafik att erbjuda hyrcyklar som komplement till kollektivtrafiken. Hyrcyklarna ska underlätta resan fram till slutmålet och göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Målgruppen är primärt pendlare och besökare. Pilotförsöket, som har utvecklats och leds av Koucky & Partners, ska ge Västtrafik kunskap om efterfrågan, kundkrav och teknik. Försöket pågår fram till november 2018.

Kontakta oss för mer information.

Se även SVT:s nyhetsartikel